ESPECIALIZARSE EN ESTERILIZACIÓN • FOCO EN ALTA gama

Réplica directa de vapor

  • Direct Steam Retort

    Réplica directa de vapor

    A réplica de vapor saturado é o método máis antigo de esterilización en recipiente empregado polo ser humano. Para a esterilización de latas, é o tipo de réplica máis sinxelo e fiable. É inherente ao proceso que se evacue todo o aire da réplica inundando o buque con vapor e permitindo que o aire escape polas válvulas de ventilación. Non hai sobrepresión durante as fases de esterilización deste proceso, xa que non está permitido que o aire entre na buque en calquera momento durante calquera paso de esterilización. Non obstante, pode haber sobrepresión de aire durante os pasos de refrixeración para evitar a deformación do recipiente.