ESPECIALIZARSE EN ESTERILIZACIÓN • FOCO EN ALTA gama

Réplica de vapor e rotativa

  • Steam And Rotary Retort

    Réplica de vapor e rotativa

    A réplica de vapor e rotativa consiste en empregar a rotación do corpo xiratorio para que o contido flúa no envase. É inherente ao proceso que se evacue todo o aire da réplica inundando o buque con vapor e permitindo que o aire escape polas válvulas de ventilación. Non hai sobrepresión durante as fases de esterilización deste proceso, xa que non está permitido que o aire entre na buque en calquera momento durante calquera paso de esterilización. Non obstante, pode haber sobrepresión de aire durante os pasos de refrixeración para evitar a deformación do recipiente.